Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60524
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồng Vinhvi
dc.date.accessioned2020-09-30T07:34:11Z-
dc.date.available2020-09-30T07:34:11Z-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b31ee0b2-50a9-41c9-95ee-226ecbe552ba-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60524-
dc.description.abstractMục tiêu của bài viết là cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng vốn vào đến tỷ giá thực tại các nước Đông Á theo lý thuyết mô hình Salter-Swan-Corden-Dornbusch. Thông qua phương pháp dữ liệu bảng Tác động cố định và Mô-men tổng quát GMM hệ thống, nghiên cứu kiểm tra tác động của các thành phần dòng vốn vào đến tỷ giá thực của các nước Đông Á giai đoạn 2005-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần dòng vốn khác nhau tác động đến tỷ giá thực khác nhau. Vốn FDI tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đến tỷ giá thực, trong khi đó, FPI có tác động ngược chiều đến tỷ giá thực. Điều này hàm ý việc gia tăng dòng vốn FDI vào sẽ làm tỷ giá thực tăng trong khi việc gia tăng FPI vào sẽ làm tỷ giá thực giảm. Ngoài ra, tỷ giá thực còn chịu tác động bởi độ mở thương mại, tỷ lệ thương mại, nợ và chi tiêu của chính phủ. Kết quả này sẽ giúp các quốc gia Đông Á định hướng giám sát dòng vốn vào và có các chính sách an toàn vĩ mô phù hợp trước áp lực tỷ giá.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Ávi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.31(03)-
dc.subjectTỷ giá thực đa phươngvi
dc.subjectDòng vốn vàovi
dc.subjectCăn bệnh Hà Lanvi
dc.subjectĐông Ávi
dc.subjectDữ liệu bảng độngvi
dc.titleẢnh hưởng của dòng vốn vào đến tỷ giá thực: trường hợp các nước Đông Ávi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpageN/A-
dc.format.lastpageN/A-
item.openairetypeJournal Article-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.