Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60525
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Quang Cảnhvi
dc.contributor.otherĐặng Trung Chínhvi
dc.date.accessioned2020-09-30T07:34:11Z-
dc.date.available2020-09-30T07:34:11Z-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=0f164ac5-70c1-474a-9706-23e4d66bf7b7-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60525-
dc.description.abstractNghiên cứu về tham nhũng trước đây hầu hết bỏ qua tác động lan truyền không gian của tham nhũng. Bài viết này lập luận rằng có sự phụ thuộc không gian của tham nhũng giữa các địa phương ở Việt Nam. Sử dụng số liệu mảng cân bằng ở cấp tỉnh trích từ khảo sát Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Tổng cục Thống kê, nghiên cứu này đã kiểm định và kết luận mô hình phụ thuộc không gian Durbin với hiệu ứng cố định là mô hình ước lượng phù hợp. Kết quả ước lượng cho thấy có sự phụ thuộc không gian của tham nhũng giữa các tỉnh ở Việt Nam. Sự ảnh hưởng lan truyền không gian của tham nhũng được giải thích thông qua cơ chế học hỏi từ người di cư, thể chế pháp lý và tính minh bạch trong quản trị địa phương. Kết quả thực nghiệm này làm cơ sở cho việc đề xuất những chính sách phòng chống tham nhũng và sự lây lan của tham nhũng ở Việt Namvi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Ávi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.31(03)-
dc.subjectPhụ thuộc không gianvi
dc.subjectLan truyền không gianvi
dc.subjectTham nhũngvi
dc.subjectHồi quy không gianvi
dc.titlePhụ thuộc không gian của tham nhũng ở Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpageN/A-
dc.format.lastpageN/A-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.