Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60528
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Lan Anhen_US
dc.date.accessioned2020-10-07T06:41:55Z-
dc.date.available2020-10-07T06:41:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009855-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032144~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60528-
dc.description.abstractNgành điện có mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các ngành sản xuất khác và là một trong những yếu tố đầu vào của tất cả các ngành sản xuất trong xã hội. Những sai sót hay chất lượng kém của ngành điện không chỉ gây tác động xấu cho ngành mà còn gây nhiều hậu quả không thể lường trước cho toàn xã hội. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với ngành điện là phải đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng. Để đạt được mục tiêu này Tổng công ty đang triển khai từng bước ngầm hoá lưới điện, đảm bảo vận hành linh hoạt, an toàn, mỹ quan đô thị. Bên cạnh nhiệm vụ ngầm hóa lưới điện, Tổng công ty còn từng bước hoàn thiện chương trình quản trị doanh nghiệp với trọng tâm tăng cường quản trị tài chính, sử dụng hiệu quả chi phí, hiệu quả nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình là tối ưu hóa chi phí trong đầu tư xây dựng, theo đó đặt ra yêu cầu cần phải thực hiện là nâng cao hiệu quả đầu tư, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, xây dựng các quy chế nội bộ liên quan đến đầu tư xây dựng, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý tài chính dự án, góp phần đảm bảo nguồn vốn của dự án được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả. Trong Luận văn này, tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của quá trình thực hiện lập dự án đầu tư, phân tích các chỉ số kinh tế tài chính, đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ bản hữu hiệu nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ về đầu tư xây dựng của Tổng công ty, do đây là một dự án cần thiết đầu tư tại Tổng công ty nên các giải pháp đưa ra có tính khả thi.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý dự ánen_US
dc.subjectHiệu quả chi phíen_US
dc.subjectProject managementen_US
dc.subjectCost effectivenessen_US
dc.titleHiệu quả tài chính và phi tài chính của các dự án đầu tư tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trường hợp Dự án Công trình Cáp ngầm 110kv Công nghệ cao - Tăng Nhơn Phú - Intelen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.