Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61129
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Quốc Khởien_US
dc.date.accessioned2021-04-12T01:25:32Z-
dc.date.available2021-04-12T01:25:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010799-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032871~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61129-
dc.description.abstractHuyện Châu Thành là một huyện trực thuộc tỉnh Sóc Trăng, cũng như các địa phương khác đang hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Do đó, để tăng tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm y tế, ngoài vấn đề vận động tuyên truyền trong nhân dân thì nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế là một việc cần thiết. Vì vậy, cần đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể việc đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng dựa trên các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế từ phía công ty cung cấp dịch vụ và từ phía khách hàng sử dụng dịch vụ. Những đánh giá về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế từ phía bảo hiểm xã hội thông qua khía cạnh như số lượng khách hàng, doanh số bảo hiểm, chi phí đền bù bảo hiểm. Những đánh giá về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế từ đối tượng sử dụng bảo hiểm y tế thông qua các khía cạnh như tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm, phương tiện hữu hình, giá cả. Thông qua những đánh giá chỉ ra dịch vụ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế về chất lượng nguyên nhân xuất phát từ bản thân đơn vị cung cấp cũng như từ yếu tố khách quan. Qua đó nghiên cứu cũng nêu một số gợi ý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng.en_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBảo hiểmen_US
dc.subjectAn sinh xã hộien_US
dc.subjectBảo hiểm y tếen_US
dc.subjectInsuranceen_US
dc.subjectSocial securityen_US
dc.subjectHealth insuranceen_US
dc.titleNâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.