Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61296
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Dũngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Kim Đàoen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T07:27:55Z-
dc.date.available2021-05-12T07:27:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010237-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61296-
dc.description.abstractChất lượng sản phẩm cá tra nguyên liệu là một yêu cầu quan trọng trong các công ty chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định các nhân tố trong khâu nuôi trồng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cá tra nguyên liệu tại Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn, Đồng Tháp. Đề tài sử dụng kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Phương pháp định tính sử dụng phương pháp mô tả bằng các kỹ thuật: phương pháp tham gia, quan sát, phỏng vấn sâu chuyên gia và thảo luận nhóm nhằm nghiên cứu, mô tả các biến trong nghiên cứu và phương pháp định lượng tác giả đã đưa ra mô hình nghiên cứu bao gồm 5 nhân tố bao gồm: con giống; thức ăn (dinh dưỡng); kỹ thuật nuôi (kỹ thuật chăm sóc); môi trường nước; vị trí ao nuôi. Nghiên cứu đã khảo sát 256 là kỹ sư, nhân viên làm việc tại ao nuôi, nhân viên sản xuất tại các phân xưởng trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) và mô hình hồi qui bội đã xác định được 05 nhân tố đều có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (CLSP) cá tra nguyên liệu tại công ty và mức độ ảnh hưởng của từng biến độc lập đến CLSP theo thứ tự giảm dần là: thức ăn (40,10%); kỹ thuật nuôi (26,05%); con giống (12,21%); vị trí ao nuôi (11,08%) và môi trường nước (10,56%). Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị đã được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cá tra nguyên liệu tại công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Đồng Tháp.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng sản phẩmen_US
dc.subjectCá traen_US
dc.subjectProduct qualityen_US
dc.subjectPangasiusen_US
dc.subjectCá tra nguyên liệuen_US
dc.subjectPangasius raw materialen_US
dc.titleCác nhân tố trong khâu nuôi trồng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cá tra nguyên liệu tại Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn, Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.