Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61439
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Hoàng Vũen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T08:16:14Z-
dc.date.available2021-05-17T08:16:14Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011365-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032936~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61439-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu về “Hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty Gemadept Logistics” đã hệ thống cơ sở lý thuyết về hệ thống quản lý chất lượng và việc triển khai quản lý chất lượng trong doanh nghiệp không hề đơn giản, đòi hỏi sự quyết tâm cao và kiên trì từ doanh nghiệp. Quản lý chất lượng không chỉ dừng lại ở quản lý nhân sự, quản lý các nguồn lực, quản lý tài chính trong công ty mà nó còn là khoa học quản lý nắm bắt xu thế thị trường, phối hợp các đầu mối chỉ đạo, thực hiện trong toàn tổ chức. Ban lãnh đạo Công ty Gemadept Logistics đã nhận thức được điều này và quyết tâm xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 từ năm 2016 cho tới nay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của công ty vẫn còn những điểm chưa phù hợp cần hoàn thiện. Qua phân tích thực trạng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Công ty Gemadept Logistics, luận văn đã xác định được những tồn tại trong hệ thống quản lý chất lượng đó là: Việc thực hiện phê duyệt tài liệu và ban hành, việc nhận biết và ngăn ngừa tài liệu lỗi thời, việc đảm bảo các phiên bản của tài liệu thích hợp sẵn có ở nơi sử dụng chưa tốt; Việc triển thấu hiểu và triển khai các cam kết trong chính sách chất lượng cho nhân viên chưa thực hiện tốt; Việc khảo sát nhu cầu và đào tạo bên ngoài cho nhân viên văn phòng thực hiện bị động; Công ty xác định chuẩn mực đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát việc giao hàng nhà cung cấp và duy trì hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện của nhà cung cấp còn bị động; mức độ thực hiện hoạch định kiếm soát máy móc thiết bị, việc nhận diện máy móc thiết bị còn hoạt động tốt hay không đang trong tình trạng bị động; Việc thực thi những hành động khắc phục điểm không phù hợp của hệ thống không được theo dõi. Để góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Công ty Gemadept Logistics, luận văn đã đề xuất ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý chất lượng của công ty; Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo trong quá trình vận hành hệ thống QLCL của công ty; Hoàn thiện công tác quản lý nguồn lực của công ty; Hoàn thiện quá trình tạo sản phẩm của công ty; Hoàn thiện công tác đo lường phân tích cải tiến của công ty.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát chất lượngen_US
dc.subjectTiêu chuẩn ISO 9001en_US
dc.subjectQuality controlen_US
dc.titleHoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty Gemadept Logisticsen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.