Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61553
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Quốc Hùngen_US
dc.contributor.authorHàn Thị Hạ Thưen_US
dc.date.accessioned2021-07-09T04:30:51Z-
dc.date.available2021-07-09T04:30:51Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011450-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033045~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61553-
dc.description.abstractViệc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, hòa cùng xu thế chung của thế giới, hiện nay nước ta ngày càng chú trọng đến “chất lượng” vốn đầu tư hơn là “số lượng” đầu tư. Chính vì vậy, Việt Nam nói chung và tỉnh BRVT nói riêng hiện nay rất quan tâm đến yếu tố “xanh và bền vững” đối với các dòng vốn đầu tư. Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình phát triển FDI xanh và bền vững trên địa bàn tỉnh BRVT. Tỉnh có lợi thế về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội. Qua rà soát tình hình thu hút phát triển FDI và kết quả thu hút FDI tại tỉnh BRVT đã cho thấy tỉnh BRVT là một địa phương có sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bài luận văn cũng nghiên cứu tác động của FDI xanh và bền vững trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện về mọi mặt, bao gồm: tác động về môi trường, về kinh tế và về xã hội. Từ các phân tích cụ thể, tác giả đưa ra các nhóm giải pháp về cải thiện môi trường thể chế, về công tác quy hoạch và định hướng thu hút; hình thành cụm liên kết ngành tập trung thu hút FDI theo hướng xanh và bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng và công tác phát triển nguồn nhân lực nhằm thu hút FDI xanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư nước ngoàien_US
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoàien_US
dc.subjectFDIen_US
dc.subjectForeign investmentsen_US
dc.subjectForeign direct investmentsen_US
dc.titlePhát triển FDI xanh và bền vững, nghiên cứu trường hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.