Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62547
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Anh Minhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Thảoen_US
dc.date.accessioned2021-10-07T09:30:44Z-
dc.date.available2021-10-07T09:30:44Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62547-
dc.description.abstractLý do chọn đề tài nghiên cứu: Với mong muốn đề xuất một số giải pháp nhằm giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ân trong thời gian tới. Mục tiêu nghiên cứu: Căn cứ trên những nguyên nhân gây ra sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ân tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ân trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng các phương pháp gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp thống kê; Phương pháp so sánh. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu này sẽ giúp cho các nhà quản lý của Công ty Cổ phần Hà Ân nhận diện các yếu tố và mức độ ảnh hưởng các yếu tố này đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ân. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số hàm ý quản trị giúp cho các nhà quản lý của Công ty Cổ phần Hà Ân tham khảo để giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ân. Kết luận và hàm ý: Với kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ân; Phân triệu chứng, nguyên nhân gây ra sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ân. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ân trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCăng thẳng công việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectJob stressen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleMột số giải pháp giảm sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Hà Ânen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.