Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62658
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Văn Thảoen_US
dc.contributor.authorĐàm Quốc Khánh Tùngen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T06:55:49Z-
dc.date.available2021-11-01T06:55:49Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011463-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033117~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62658-
dc.description.abstractNghiên cứu này kiểm định ảnh hưởng trung gian của vốn tâm lý lên mối quan hệ giữa tham gia lập dự toán ngân sách và hiệu quả công việc - bằng chứng thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với 225 mẫu khảo sát được thu thập, nghiên cứu sử dụng SPSS 20 để kiểm định thang đo và AMOS kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy: (1) tham gia vào lập dự toán ngân sách có tác động cùng chiều với vốn tâm lý; (2 vốn tâm lý có tác động cùng chiều đến hiệu quả công việc; (3) vốn tâm lý có ảnh hưởng trung gian lên mối quan hệ giữa tham gia lập dự toán ngân sách và hiệu quả công việc. Kết quả nghiên cứu không chỉ mang lại những hàm ý về lý thuyết mà còn có những hàm ý thực tiễn về quy trình lập dự toán ngân sách cho các doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh, Việt Nam hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả công việc của các cá nhân.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTiêu chuẩn thực hiện công việcen_US
dc.subjectPerformance standardsen_US
dc.subjectDoanh nghiệpen_US
dc.subjectTài chínhen_US
dc.subjectCorporationsen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectNgân sáchen_US
dc.subjectDự toánen_US
dc.subjectBudgeten_US
dc.subjectEstimateen_US
dc.titleẢnh hưởng trung gian của vốn tâm lý lên mối quan hệ giữa tham gia lập dự toán ngân sách và hiệu quả công việc-bằng chứng thực nghiệm tại Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.