Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62691
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Dũngen_US
dc.contributor.authorNgô Bảo Ngọcen_US
dc.date.accessioned2021-11-06T05:45:14Z-
dc.date.available2021-11-06T05:45:14Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62691-
dc.description.abstractChính sách thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một trong những chính sách xã hội có vai trò quan trọng mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Bảo hiểm xã hội TP.HCM coi trọng và đặt kết hoạch trong giai đoạn sau năm 2020. Do đó đề tài “Các yếu tố tác động đến ý định mua lại bảo hiểm y tế hộ gia đình của người dân trên địa bàn TP.HCM” đã được thực hiện để làm luận văn tốt nghiệp cao học và cung cấp thêm minh chứng thực nghiệm cho các nhà quản lý trong việc xây dựng các chính sách để đẩy mạnh độ phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Nghiên cứu đã đưa ra 05 giả thuyết về mối quan hệ giữa các nhóm yếu tố Sự thuận tiện, Nhóm tham khảo, Nhận thức giá trị khi tham gia mua BHYT, Sự phù hợp về Giá mua BHYT hộ gia đình (GĐ), Động cơ mua BHYT hộ gia đình đến Ý định mua lại BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện 226 người dân đang sinh sống trên địa bàn TP. HCM. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá FA để phân tích và phát hiện rằng cả 05 nhân tố độc lập này (với 20 biến quan sát) đều có ảnh hưởng đến Ý định mua lại BHYT hộ gia đình. Các nhân tố này giải thích được 71,39% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Đề tài tiếp tục áp dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để tìm ra mức độ tác động của từng nhóm yếu tố đến Ý định mua lại BHYT hộ gia đình. Kết quả cho thấy, tất cả các yếu tố đều có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê, lần lượt gồm có Động cơ mua BHYT hộ gia đình (β = 0,3722), Nhận thức giá trị khi tham gia mua BHYT (β = 0,3422), Sự thuận tiện (β = 0,2089), Sự phù hợp về Giá mua BHYT (β = 0,2269) và Nhóm tham khảo (β = 0,1367). Từ kết quả trên đề tài cũng đã đưa ra khuyến nghị một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao Ý định mua lại BHYT hộ gia đình của người dân trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBảo hiểm y tếen_US
dc.subjectBảo hiểm y tế hộ gia đìnhen_US
dc.subjectHealth insuranceen_US
dc.subjectHousehold health insuranceen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến ý định mua lại BHYT hộ gia đình của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityDevelopment Economics (by Research) = Kinh tế phát triển (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.