Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62695
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc.Dr. Nguyễn Ngọc Hùngen_US
dc.contributor.authorTrần Hữu Trungen_US
dc.date.accessioned2021-11-09T03:40:46Z-
dc.date.available2021-11-09T03:40:46Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62695-
dc.description.abstractMục tiêu chính của luận văn là đánh giá thực trạng nợ thuế và quản lý nợ của các doanh nghiệp tìm ra nguyên nhân dẫn đến nợ thuế của các doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Châu Thành quản lý. Do đó, luận văn tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công tác quản lý nợ, nguyên nhân nợ. Từ cơ sở này, luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý nợ thuế và các yếu tố ảnh hưởng đến nợ thuế của các doanh nghiệp. Dựa trên những phân tích này, tác giả chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong thực tiễn. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp để khắc phục tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Châu Thành quản lý. Nghiên cứu cũng đã đưa ra những kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền và đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Châu Thành quản lý, đó là: (1) Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người nộp thuế; (3) Tăng cường trách nhiệm của bộ phận Quản lý nợ và công chức thuế trong công tác quản lý nợ thuế. Tác giả hy vọng đây là những giải pháp có ý nghĩa khoa học và thực tiễn có thể triển khai để góp phần khắc phục tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Châu Thành quản lý.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKhắc phục tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệpen_US
dc.subjectOvercoming tax debts of businessesen_US
dc.titleGiải pháp khắc phục tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.