Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62767
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorPhan Thành Quangen_US
dc.date.accessioned2021-11-25T10:41:59Z-
dc.date.available2021-11-25T10:41:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62767-
dc.description.abstractLòng trung thành của nhân viên có vai trò quan trọng đến tinh thần làm việc, hiệu quả và chất lượng trong công việc của họ ở mọi tổ chức, đặc biệt tại các công ty hoạt động trong ngành vận tải biển là nơi mà công việc chủ yếu do con người vận hành dưới các điều kiện làm việc khắc nghiệt và tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm. Có nhiều nghiên cứu lòng trung thành của nhân viên ở đa dạng các ngành nghề trong xã hội được thực hiện rộng khắp ở các nước trên thế giới. Tương tự ở Việt Nam đề tài về lòng trung thành của nhân viên đã được được nghiên cứu ở hầu hết các lĩnh vực, tuy nhiên việc nghiên cứu lòng trung thành của nhân viên ở các công ty vận tải biển thì đang còn bỏ ngỏ nên đây chính là khe hổng cần được nghiên cứu. Nghiên cứu này chỉ ra mối quan hệ giữa các yếu tố gồm có như môi trường làm việc, mối quan hệ đồng nghiệp hay với lãnh đạo, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo thăng tiến, các chế độ lương thưởng chính sách phúc lợi và phản ứng với sự thay đổi của tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên làm việc trong các ở các công ty vận tải biển của Việt Nam. Bản câu hỏi gồm 28 câu được gửi đến 250 người được chọn khảo sát. Trong đó có 236 bản hợp lệ để phân tích dữ liệu. Sau khi phân tích và nghiên cứu, tác giả kết luận có sự ảnh hưởng của các yếu tố gồm có như môi trường làm việc, mối quan hệ đồng nghiệp hay với lãnh đạo, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo thăng tiến, các chế độ lương thưởng chính sách phúc lợi và phản ứng với sự thay đổi của tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên làm việc trong các ở các công ty vận tải biển của Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp hay tổ chức quản lý có liên quan nâng cao công tác quản lý điều hành có hiệu quả trong tổ chức nhằm cải thiện tốt hơn năng lực quản lý, sử dụng nguồn lực hiệu quả và có cơ hội thể hiện tốt trách nhiệm của mình đối với nhân viên và tổ chức.en_US
dc.format.medium110 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLòng trung thành của nhân viênen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectEmployee loyaltyen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleXác yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của các nhân viên với công ty trong ngành vận tải biển Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.