Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62794
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Diệp Gia Luậten_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồng Ngọcen_US
dc.date.accessioned2021-12-02T09:22:01Z-
dc.date.available2021-12-02T09:22:01Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62794-
dc.description.abstractThực hiện tiết kiệm chi kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước nói chung và tại Sở Tài chính nói riêng với mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nhằm làm giảm chi, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đồng thời góp phần tạo thêm thu nhập cho cán bộ công chức giúp cải thiện cuộc sống, từ đó công chức có thể chuyên tâm thực hiện tốt công tác quản lý hành chính được giao là điều vô cùng quan trọng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách đã đề ra. Đề tài vận dụng lý thuyết “Hiệu suất, hiệu quả chi công” kết hợp phương pháp thống kê mô tả để phân tích, qua đó có thể thấy Sở Tài chính luôn thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao, Sở đạt được hiệu suất và hiệu quả trong chi kinh phí quản lý hành chính do công việc thực hiện được không bị sụt giảm và đồng thời đạt được mục tiêu hoàn thành tốt công việc sau khi tiết kiệm chi phí. Bên cạnh những kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà Sở đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Với phương pháp phỏng vấn sâu một số công chức, nhân viên thuộc Sở Tài chính, đề tài đề ra một số giải pháp tiết kiệm chi quản lý hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như: Hoàn thiện công tác lập dự toán chi quản lý hành chính; Hoàn thiện công tác chấp hành dự toán chi quản lý hành chính; Hoàn thiện công tác quyết toán chi quản lý hành chính; Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước; Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tài chính, mở rộng ứng dụng công nghệ vào quản lý; Tiết kiệm các chi phí hoạt động thường xuyên tại Sở Tài chính Bà Rịa – Vũng Tàu.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectPublic expenditureen_US
dc.titleThực hiện tiết kiệm chi kinh phí quản lý hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.