Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62841
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Dương Kim Thế Nguyênen_US
dc.contributor.authorLê Hoàng Namen_US
dc.date.accessioned2021-12-15T03:12:54Z-
dc.date.available2021-12-15T03:12:54Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62841-
dc.description.abstractXâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung và bản quyền truyền hình nói riêng trong môi trường kỹ thuật số hay môi trường Internet hiện nay đang là vấn đề nan giải đối với các cơ quan có thẩm quyền. Thông qua đề tài, tác giả muốn cung cấp cái nhìn rõ hơn về quy định bảo hộ bản quyền truyền hình tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động bảo hộ bản quyền truyền hình. Tác giả đã dựa trên phương pháp phân tích câu chữ, đồng thời so sánh những quy định của pháp luật Việt Nam và các quốc gia phát triển nhằm tìm ra những thiếu sót của luật pháp trong nước và chỉ ra những điểm mà Việt Nam cần học tập. Luận văn nêu ra những thách thức đối với cơ quan thực thi quyền SHTT trong công tác bảo hộ bản quyền truyền hình và những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm, nhận thức, năng lực của nhà cung cấp dịch vụ Internet, đơn vị sở hữu bản quyền và các cơ quan Nhà nước.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBản quyền truyền hìnhen_US
dc.subjectSở hữu trí tuệen_US
dc.subjectBản quyền phát sóngen_US
dc.subjectXâm phạm bản quyềnen_US
dc.subjectMôi trường kỹ thuật sốen_US
dc.subjectTelevision copyrighten_US
dc.subjectBroadcasting righten_US
dc.subjectIntellectual property righten_US
dc.subjectInfringementen_US
dc.subjectDigital environmenten_US
dc.titleBảo hộ bản quyền truyền hình - kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Research) = Luật kinh tế (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.