Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trương Đăng Thụyen_US
dc.contributor.authorTrần Hữu Tínen_US
dc.date.accessioned2021-12-25T08:19:48Z-
dc.date.available2021-12-25T08:19:48Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62892-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm xác định những biện pháp thích ứng và những yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các biện pháp thích ứng của nông dân. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp khảo sát 127 hộ gia đình có cơ cấu cây trồng khác nhau tại các ấp thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thời gian khảo sát từ tháng 02 đến tháng 3 năm 2021. Kết quả đã cung cấp thông tin cơ bản về nhận thức, các biện pháp thích ứng và lý do hộ chuyển đổi sang cây trồng khác. Tất cả có 7 biện pháp thích ứng đang được nông dân áp dụng với tỷ lệ khác nhau, trong đó biện pháp thay giống mới và chuyển sang loại cây trồng khác có tỷ lệ áp dụng cao nhất. Ảnh hưởng của các yếu tố đến việc áp dụng các biện pháp thích ứng được kiểm định bằng mô hình hồi quy binary logistic. Kết quả cho thấy những biến số độc lập có khả năng giải thích được thay đổi xác suất áp dụng biện pháp thích ứng thay đổi giống, thay cây trồng, và điều chỉnh lịch trồng. Giải pháp phát triển trong thời gian sắp đến cần tập trung vào việc cụ thể hóa các hoạt động của chính sách hỗ trợ và phát triển nông nghiệp; tăng cường cung cấp thông tin và tập huấn kỹ thuật thông qua hoạt động khuyến nông và sinh hoạt các hội đoàn xã hội.en_US
dc.format.medium82 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBiến đổi khí hậuen_US
dc.subjectNông dânen_US
dc.subjectChuyển đổi cây trồngen_US
dc.subjectAn Giangen_US
dc.subjectClimate changeen_US
dc.subjectFarmeren_US
dc.subjectCrop conversionen_US
dc.titleBiện pháp thích ứng của nông dân trước những thay đổi về khí hậu, kinh tế và xã hội tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.