Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63048
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Thu Hàen_US
dc.date.accessioned2022-02-09T06:43:08Z-
dc.date.available2022-02-09T06:43:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011728-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033313~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63048-
dc.description.abstractBài luận văn nghiên cứu về tác động của rủi ro thanh khoản đến tỷ suất sinh lợi tại các NHTM cổ phần Việt Nam thông qua phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) hồi quy dữ liệu dạng bảng của 20 NHTM cổ phần Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 – 2020. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng rủi ro thanh khoản có thể làm tăng tỷ suất sinh lợi của ngân hàng (ROA và ROE) khi các chấp nhận đánh đổi rủi ro để có được những cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Nhưng bên cạnh đó các ngân hàng phải sử dụng những nguồn vốn bên ngoài có chi phí cao hơn để giải quyết kịp thời vấn đề thanh khoản sẽ có thể làm lợi nhuận giảm xuống và làm tăng tỷ lệ lãi cận biên (NIM), do có được lãi cao hơn từ các khoản vay có các tài sản thanh khoản kém. Ngoài ra, lợi nhuận còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác như nhân tố đại diện cho quy mô tổng tài sản ngân hàng (SIZE), các thành phần của tài sản lưu động (RLA) và không chịu tác động của nhân tố tài sản lưu động ít rủi ro hơn (LRLA) và một số nhân tố khác. Những kết quả của luận văn sẽ cung cấp cách nhìn khách quan hơn về rủi ro ngân hàng nói chung và đặc biệt là rủi ro thanh khoản tác động như thế nào đến tỷ suất sinh lợi của các NHTM cổ phần Việt Nam. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các khuyến nghị nhằm quản trị rủi ro thanh khoản tốt hơn và có ý nghĩa thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao tỷ suất sinh lợi tại các NHTM cổ phần Việt Nam.en_US
dc.format.medium62 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectRủi ro thanh khoảnen_US
dc.subjectTỷ suất sinh lợien_US
dc.subjectTỷ lệ lãi cận biênen_US
dc.subjectNgân hàng thương mại cổ phầnen_US
dc.subjectTài sản lưu độngen_US
dc.subjectLiquidity risken_US
dc.subjectYieldingen_US
dc.subjectProfit marginen_US
dc.subjectJoint-stock commercial banken_US
dc.subjectLiquid assetsen_US
dc.titleTác động của rủi ro thanh khoản đến tỷ suất sinh lợi tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.