Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63062
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Võ Tất Thắngen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Kim Anhen_US
dc.date.accessioned2022-02-10T04:59:38Z-
dc.date.available2022-02-10T04:59:38Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63062-
dc.description.abstractLý do lựa chọn đề tài nghiên cứu: Thời gian nằm viện trung bình là một trong những chỉ số hoạt động đánh giá hiệu quả vận hành của bệnh viện (Khalifa, 2017). Dịch bệnh xuất hiện tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế xã hội(Kadam & Atre, 2020). Nhằm đánh giá sự thay đổi của chỉ số này trong thời gian dịch bệnh Covid -19 thông qua đánh giá các yếu tố tác động như đặc điểm người bệnh, số lượng bệnh nhân nhập viện, công suất sử dụng giường bệnh, tình trạng xuất viện. Tìm hiểu những nguyên nhân cụ thể, thực tiễn từ đó đề xuất những giải pháp, chính sách nhằm quản lý ALOS hiệu quả và đảm bảo an toàn BN trong thời kì dịch bệnh cũng như trong trạng thái bình thường mới. Mục tiêu của nghiên cứu: Đánh giá các yếu tố tác động lên ALOS của BN nội trú trong thời gian đại dịch Covid -19 diễn ra tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 44067 BN nội trú tại các khoa nội trú thuộc Bệnh viện Hoàn Mỹ trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2019, 2020, 2021. Nghiên cứu dùng phân tích mô tả ALOS và các yếu tố tác động đến ALOS, phương pháp t-test, ANOVA- test và hồi quy đa biến để kiểm định sự khác biệt ALOS giữa các năm. Kết quả nghiên cứu: Tổng số BN được nghiên cứu trong 3 năm là 44067 người, số ca nhập nội trú giảm qua các năm. Năm 2019 số lượng BN nhập viện nhiều nhất (19176), năm 2020 (15171) giảm 4005 BN so với năm 2019(20,86%), năm 2021 (9720) giảm 9456 BN (49%). Tỷ lệ BN nữ nhập viện điều trị nội trú nhiều hơn BN nam, chiếm khoảng 57%. Nhóm BN trên 65 tuổi chiếm có xu hướng tăng chiếm tỷ lệ 34.8% (2021). BN của bệnh viện sống tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm 75%. ALOS tăng dần qua các năm lần lượt là 2019 là 2.41 ± 2.52 ngày, ALOS năm 2021 là 2.6 ±2.83 ngày. Các yếu tố tác động đến ALOS là giới tính, nhóm tuổi, nơi cư trú, hình thức thanh toán, bệnh phụ kèm theo, thời gian nhập viện, khoa chỉ định nhập viện, khoa điều trị, tình trạng xuất viện, tiền sử nhập viện. Kết luận: Dịch bệnh làm giảm số lượng người bệnh nhập viện và gia tăng ALOS. Bệnh viện cần có những biện pháp quản lý ALOS và các yếu tố tác động đến ALOS để nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.en_US
dc.format.medium57 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBệnh nhânen_US
dc.subjectBệnh việnen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectPatientsen_US
dc.subjectHospitalsen_US
dc.titlePhân tích các yếu tố tác động đến thời gian nằm viện trung bình của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Hoàn Mỹ trong đại dịch COVID -19en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityHealth Economics and Management (by Coursework) = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.