Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63101
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Bích Liênen_US
dc.contributor.authorVũ Thị Hằngen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T07:21:24Z-
dc.date.available2022-02-24T07:21:24Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011901-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033329~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63101-
dc.description.abstractMỗi doanh nghiệp đều cần có bộ máy hoạt động tốt thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Trong bộ máy đó, bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng và đặc biệt là phần quản lý kiểm soát. Nếu chúng ta tập trung phát triển tăng doanh thu mà không coi trọng về kiểm soát chi phí thì sẽ không đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Hoàng Gia Sài Gòn là công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vấn đề quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế so với dự toán là một bài toán nan giải không chỉ riêng cho Hoàng Gia Sài Gòn mà là vấn đề chung của ngành xây dựng. Quản lý vấn đề này tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đem lại lợi ích cao về kinh tế. Người viết là người quản lý và tổ chức công tác kế toán trực tiếp tại đơn vị nên nắm rõ vấn đề này đang xảy ra thực tế tại doanh nghiệp mà chưa tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Chính vì lý do này nên luận văn lấy đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Dự Án Hoàng Gia Sài Gòn (Hoàng Gia Sài Gòn)”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm tìm ra những tồn tại và hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề về kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của doanh nghiệp. Để xác định vấn đề có thực sự tồn tại hay không người viết đã thực hiện kiểm chứng, dự đoán nguyên nhân tác động. Để kiểm chứng vấn đề người viết đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp thu thập, tổng hợp phân tích dữ liệu và so sánh. Để dự đoán nguyên nhân, tác động người viết đã kết hợp phương pháp quan sát, phỏng vấn, thu thập, tổng hợp dữ liệu, phân tích các quy định, quy trình, chính sách liên quan đến kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Từ những dự đoán nguyên nhân tác động, người viết đã kiểm chứng và đề ra được các giải pháp khắc phục nguyên nhân, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể giảm thiểu được những vấn đề bất cập còn tồn tại. Người viết đã nêu lên được những ưu điểm và nhược điểm, đưa ra được những giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp quản lý ngày càng chặt chẽ và tối ưu hơn trong công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, phát huy thế mạnh vươn xa và bay cao hơn nữa của doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHoàng Gia Sài Gònen_US
dc.subjectChi phí nguyên vật liệu trực tiếpen_US
dc.subjectKiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếpen_US
dc.subjectHoang Gia Saigonen_US
dc.subjectDirect material costsen_US
dc.subjectControl of direct material costsen_US
dc.titleHoàn thiện kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Dự án Hoàng Gia Sài Gònen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.