Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63193
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Trung Kiênen_US
dc.contributor.authorĐào Thị Hồng Thắmen_US
dc.date.accessioned2022-03-09T03:26:37Z-
dc.date.available2022-03-09T03:26:37Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63193-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu khung pháp lý về chống chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dựa trên cơ sở lý thuyết về pháp lý tác động đến hành vi trốn thuế (tránh thuế). Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của khung pháp lý về chuyển giá, các doanh nghiệp FDI thường lợi dụng các kẽ hở trong pháp luật thuế về chống chuyển giá để thực hiện hành vi chuyển giá gây ra nhiều tác hại cho đất nước. Khung pháp lý chặt chẽ, mang tính răn đe cao sẽ giảm thiểu hiện tượng chuyển giá. Dựa trên thực trạng chuyển giá và chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tác giả chỉ ra những đóng góp và những mặt hạn chế về khung pháp lý chống chuyển giá qua từng thời kỳ dựa trên việc so sánh, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát hoạt động chuyển giá, đưa ra kiến nghị điều chỉnh khung pháp lý nhằm chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChuyển giáen_US
dc.subjectChống chuyển giáen_US
dc.subjectDoanh nghiệp FDIen_US
dc.subjectTransfer pricingen_US
dc.subjectAnti-transfer pricingen_US
dc.subjectFDI enterpriseen_US
dc.titleĐiều chỉnh khung pháp lý nhằm chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI dựa trên thực trạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.