Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63244
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Hoàng Việtvi
dc.contributor.otherVũ Tuấn Dươngvi
dc.contributor.otherNguyễn Thị Mỹ Nguyệtvi
dc.contributor.otherNguyễn Mạnh Hùngvi
dc.date.accessioned2022-03-10T09:14:50Z-
dc.date.available2022-03-10T09:14:50Z-
dc.date.issued2022-02-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=315e4065-09c5-411a-8228-3bed042cfc10-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63244-
dc.description.abstractNghiên cứu có mục đích kiểm chứng mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận, tinh thần đổi mới, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ mobile banking tại thị trường Việt Nam. Từ dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 539 khách hàng, các kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM đã chứng minh tác động tích cực đến năm yếu tố cấu thành giá trị cảm nhận (giá trị chức năng, giá trị cảm xúc, giá trị tri thức, giá trị kinh tế, giá trị xã hội) của tinh thần đổi mới. Ngoại trừ giá trị xã hội thì cả bốn yếu tố cấu thành còn lại của giá trị cảm nhận đều có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng cũng cho thấy vai trò thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng và chi phí chuyển đổi đóng vai trò điều tiết trong mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu làm đa dạng các kiến thức, học liệu về hành vi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mobile banking và hỗ trợ đưa ra một số hàm ý chính sách nâng cao sự hài lòng, lòng trung thành của khách hàng cho các ngân hàng thương mại.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Ávi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.33(2)-
dc.subjectSự hài lòng của khách hàngvi
dc.subjectLòng trung thành của khách hàngvi
dc.subjectGiá trị cảm nhậnvi
dc.subjectTinh thần đổi mớivi
dc.subjectChi phí chuyển đổivi
dc.subjectDịch vụ mobile bankingvi
dc.titleGiá trị cảm nhận, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking tại Việt Nam. Vai trò của tinh thần đổi mới và chi phí chuyển đổivi
dc.typeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.