Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63246
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Hữu Dũngvi
dc.date.accessioned2022-03-10T09:14:50Z-
dc.date.available2022-03-10T09:14:50Z-
dc.date.issued2022-02-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e02e78a7-2353-4cef-8cb4-657d876a1b17-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63246-
dc.description.abstractBài viết này nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động phòng chống thiên tai lũ quét ở các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm giảm thiểu rủi ro do lũ quét. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy thứ bậc Ordered Logit với biến tiềm ẩn Hiệu quả hoạt động phòng chống thiên tai lũ quét được đo lường theo mô hình thang đo thành phần Formative measurement. Số liệu được thu thập từ Ủy ban Nhân dân các tỉnh, kết hợp với 470 mẫu phiếu bán cấu trúc phỏng vấn trực tiếp cán bộ cấp xã, trưởng thôn, trưởng bản và người sống lâu năm tại các địa điểm được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng theo cấp độ rủi ro thuộc 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Kết quả cho thấy nhóm yếu tố xã hội, chính sách, kinh tế, và quản lý có tác động không đồng đều và với biên độ thấp. Tuy nhiên, yếu tố công trình chống lũ, cải tạo địa hình, thể chế, môi trường, và công nghệ có tác động đáng kể ở tất cả các điểm lũ quét tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam. Trong đó, cải cách thể chế quản lý là rất quan trọng và nên được thực hiện kết hợp với tổ chức quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Ávi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.33(2)-
dc.subjectChính sách phòng chống lũvi
dc.subjectQuản lý thiên taivi
dc.subjectQuản lý rủi rovi
dc.titleCác yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động phòng chống thiên tai lũ quét ở khu vực miền núi phía Bắc, Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.