Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63259
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn An Huyvi
dc.contributor.otherHương Kim Trangvi
dc.date.accessioned2022-03-10T09:14:53Z-
dc.date.available2022-03-10T09:14:53Z-
dc.date.issued2022-05-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=c6facf99-2301-4364-aa2e-06a0609309ce-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63259-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này đánh giá tác động của hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) đến kết quả kinh doanh (KQKD) của 18 ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2010 đến thời điểm ngày 31/12/2020. Kết quả mô hình hồi quy đa biến của bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng ĐMST quy trình có tác động tích cực đến KQKD của các ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động ĐMST tổ chức có tác động ngược chiều đến KQKD. Trong khi đó, hoạt động ĐMST sản phẩm không thể hiện mối quan hệ với KQKD của ngân hàng.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Ávi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.33(5)-
dc.subjectĐổi mới sáng tạovi
dc.subjectNgân hàngvi
dc.subjectKết quả kinh doanhvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titlePhân tích tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.