Browsing by Author Nguyễn Hiếu Hảo

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Tác động của cấu trúc quản trị đến hiệu quả hoạt động của công ty.Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt NamNguyễn Hiếu Hảo