Browsing by Author Đoàn Thị Nguyên Hà

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Giải pháp sử dụng truyền thông xã hội để đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại công ty Amway Việt Nam đến năm 2025Đoàn Thị Nguyên Hà