Browsing by Author Bùi Thị Phương Lan

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2013Bùi Thị Phương Lan