Browsing by Author Dr. Lê Vũ Ngọc Thanh

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Ảnh hưởng của chất lượng kiểm toán đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamHồ Thị Mỹ Linh 
2023Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt NamTrần Khánh Phương
2021Ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNguyễn Thị Tuyết Nhung
2024Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhLê Tuấn Kiệt
2023Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng NaiDương Minh Hùng
2023Cải thiện quy trình nghiệp vụ để lập báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ kế toán thuế thiên ý thông qua ứng dụng mô hình M-ScoreHuỳnh Thanh Dử
2023Giải pháp nâng cao hiệu quả của ban kiểm soát trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng NaiLê Thị Huyền
2023Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Cha SenNguyễn Thị Tường Vi 
2021Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế khu vực Tây Hoà - Phú HoàHuỳnh Thị Phấn
2023Mối quan hệ giữa ý kiến trên báo cáo kiểm toán và hành vi quản trị lợi nhuận: nghiên cứu tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhLê Thùy Linh
2022Nâng cao chất lượng phần mềm kế toán Fast Accounting của Công ty TNHH Phần mềm Fast để gia tăng sự hài lòng của khách hàngNguyễn Văn Huy 
2022Nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (IFRS for SMEs) tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt NamTrần Thị Thu Thảo
2021Tác động các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19Lê Thành Thái Nguyên
2021Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Hướng nghiệp tỉnh Phú YênVõ Văn Hưng