Browsing by Author Dr. Nguyễn Phong Nguyên

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Ảnh hưởng của sự hợp lý trong phân phối của dự toán ngân sách và sự hợp lý trong quy trình dự toán ngân sách đến kết quả công việc của nhân viên thông qua sự tham gia vào dự toán ngân sách – bằng chứng thực nghiệm tại Việt NamĐinh Nguyễn Trần Quang
2018Ảnh hưởng của sự hợp tác xuyên chức năng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua học tập của tổ chức và đổi mới tổ chức: nghiên cứu ở các doanh nghiệp tại Việt NamVõ Thị Thùy Trang
2021Giải pháp hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu gạo Mecofood hiệu Thố Cơm của Công ty Cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩmNguyễn Huỳnh Khuyên
2020Giải pháp hoàn thiện quy trình tạo chương trình khuyến mãi tại Công ty TNHH Shopee Việt NamLâm Hạo Kỳ
2020Giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp Lá GarenNguyễn Phục Hưng
2019Hoàn thiện công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh tại Công ty UBCLâm Thị Hồng Thoa
2018Sự tác động của cạnh tranh và hợp tác giữa các phòng ban chức năng đến sự đổi mới tại các doanh nghiệp Việt NamLê Hồ Hải Yến
2018Tác động của phong cách lãnh đạo và sự không rõ ràng trong công việc đến kết quả công việc thông qua sự tham gia vào dự toán ngân sách : bằng chứng thực nghiệm tại Việt NamNguyễn Thị Thanh Định
2021Tác động của sự tham gia của kế toán vào quá trình ra quyết định chiến lược đến việc vận dụng thông tin kế toán quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho doanh nghiệp Việt NamTrần Nữ Vân Nhi
2018Tác động của sự tham gia vào dự toán ngân sách và kiến thức quản trị chi phí đến sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc nhằm nâng cao kết quả công việc của các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt NamMai Thị Lệ Huyền
2018Tác động của sự tham gia vào dự toán ngân sách đến kết quả công việc :vai trò của kiến thức quản trị chi phí và sự cam kết với mục tiêu dự toánNguyễn Thị Hương Giang
2018Tác động của sự tham gia vào dự toán ngân sách đến kết quả công việc: Vai trò của sự hợp lý trong dự toán, sự cam kết với mục tiêu dự toán và sự phản hồi dự toánPhan Mỹ Duyên
2017Tác động của định hướng khách hàng, định hướng đối thủ cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh thông qua mức độ sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trịVõ Thị Hiếu
2019Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: vai trò điều tiết hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp tại Việt NamTừ Thanh Hoài
2017Vai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt NamTrần Thị Trinh