Browsing by Author Dr. Nguyễn Thị Phương Hồng

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Ảnh hưởng của biến động chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đến quản trị lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNguyễn Thị Võ Thảo
2023Ảnh hưởng của Công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến quản trị lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamLê Hoàng Nguyên Phương
2023Ảnh hưởng của công bố trách nhiệm xã hội đến mức độ “ổn định chi phí” trong biến động chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNguyễn Thùy Trang
2019Ảnh hưởng của giao dịch các bên liên quan đến quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết – bằng chứng thực nghiệm tại Việt NamTrần Văn Lợi
2023Ảnh hưởng của giao dịch các bên liên quan, khó khăn tài chính và quy mô doanh nghiệp đến hành vi tránh thuế và quản trị lợi nhuận tại Việt NamNguyễn Thị Ngọc Diệu
2022Ảnh hưởng của kiểm toán độc lập và thanh tra thuế đến mức độ tuân thủ Thuế của các công ty tại Tp. Hồ Chí MinhTrần Ngọc Hoàng 
2020Ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến mức độ tránh thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngọc Quyên; người hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương HồngNguyễn Thị Ngọc Quyên
2023Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị công ty của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn Thị Đảm
2019Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH H.A.V.A.SĐào Thị Hiền
2021Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV Bio ThailandPhan Ngọc Thanh Trang
2021Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú YênNgô Thị Thanh Hoài
2021Hoàn thiện kiểm soát nội bộ về quy trình xử lý khiếu nại và bồi thường hàng hóa cho nhà bán hàng trên sàn TMĐT TikiPhan Thị Thu Ngân
2021Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Quang NamNguyễn Thị Thanh Thủy
2020Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thời trang Co MaycaPhan Thị Thanh Tâm
2022Kiểm toán độc lập và các nhân tố phi kinh tế tác động đến tuân thủ thuế bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCMTrần Thị Hòa 
2019Phân tích ảnh hưởng của mức độ công bố thông tin rủi ro đến giá trị thích hợp thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamPhan Thị Thanh Nga
2019Phân tích ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến quyết định của nhà đầu tư - bằng chứng thực nghiệm tại Việt NamDương Thị Khánh Linh
2023Quản trị lợi nhuận và đặc điểm doanh nghiệp ảnh hưởng đến công bố trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt NamLưu Văn Dũng