Browsing by Author Dr. Trần Thị Tuấn Anh

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức làm việc tại ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam ĐịnhBùi Thị Ánh
2020Những yếu tố tác động đến hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 – 2019Phạm Hồng An
2021Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền GiangHồ Văn Đức
2021Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính công tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền GiangNguyễn Minh Ưng
2021Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Tiền GiangVõ Quang Nhường
2020Phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 2006 - 2016Nguyễn Minh Sang
2021Phân tích dòng chảy thông tin từ thị trường vàng đến thị trường chứng khoán Việt Nam: tiếp cận bằng Transfer EntropyPhan Võ Phương Thảo
2020Phân tích mối liên hệ giữa chuyển dịch cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019Phạm Thị Hồng Chiêm
2018Xác định mức độ liên kết kinh tế giữa các địa phương tại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017: tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gianNguyễn Văn Thắng