Browsing by Author Nguyễn Thị Bích Thủy

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Ảnh hưởng của quản trị dòng tiền đến thành quả tài chính của các công ty niêm yết Việt NamNguyễn Thị Bích Thủy
2014Giải pháp hoàn thiện họat động đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ SYNOVANguyễn Thị Bích Thủy
Feb-2015Hình ảnh nhận thức và hình ảnh cảm xúc: Nghiên cứu so sánh giữa hai điểm đến du lịch Đà Nẵng và Nha TrangNguyễn Thị Bích Thủy
2012Kiểm định mô hình ba nhân tố Fama - French trên sàn HoseNguyễn Thị Bích Thủy
Mar-2016Nhận thức và thực thi các yếu tố quản trị theo mô hình chất lượng toàn diện: Trườnghợp doanh nghiệp tại Đà NẵngNguyễn Thị Bích Thủy
2009Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí MinhNguyễn Thị Bích Thủy
2010Sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng NaiNguyễn Thị Bích Thủy
2021Tác động phong cách lãnh đạo phụng sự đến hành vi đổi mới của công chức. trường hợp nghiên cứu công chức trong khu vực công huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangNguyễn Thị Bích Thủy
2009Vận dụng phương pháp ABC để thực hiện quản lý dựa trên hoạt động (ABM) tại công ty điện tử Samsung VinaNguyễn Thị Bích Thủy