Browsing by Author Nguyễn Thị Như Hòa

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Ứng dụng hiệp ước Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt NamNguyễn Thị Như Hòa