Browsing by Author Nguyễn Thị Thùy Linh

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Dịch vụ kiểm toán tiền hợp nhất tại Việt NamNguyễn Thị Thùy Linh
2009Giải pháp mở rộng cho vay đồng tài trợ tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM góp phần cung ứng vốn tín dụng trung và dài hạn cho nền kinh tếTrương Thị Hồng
2005hệ thống kế toán Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọNguyễn Thị Thùy Linh
2013Hoàn thiện thủ tục đánh giá rủi ro nhằm nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại các Công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩNguyễn Thị Thùy Linh
2013Mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và cấu trúc sở hữu của các Công ty niêm yết tại Việt NamNguyễn Thị Thùy Linh
Oct-2015Mối quan hệ giữa tự do hoá tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia mới nổi: Trường hợp Việt NamTrần Huy Hoàng
2013Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương NamNguyễn Thị Thùy Linh
Apr-2016Những nhân tố tác động đến vấn đề làm trơn cổ tức của các doanh nghiệp Việt NamNguyễn Khắc Quốc Bảo
2012Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt NamNguyễn Thị Thùy Linh
2009Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng NaiNguyễn Thị Thùy Linh
Sep-2015Quyền lực thị trường của ngân hàng và khả năng truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng: Bằng chứng tại một số nước ASEANNguyễn Thị Thùy Linh
2019Tác động của cấu trúc sở hữu đến đòn bẩy tài chính của các ngân hàng thương mại Việt NamNguyễn Thị Thùy Linh
2019Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt NamNguyễn Thị Thùy Linh
2006Ứng dụng hiệp ước an toàn vốn Basel trong quản trị rủi ro của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt NamNguyễn Thị Thùy Linh