Browsing by Author Nguyễn Trần Hoài Hạnh

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Thực trạng và giải pháp hỗ trợ kế toán cho quỹ mở tại công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam ( VFM )Nguyễn Trần Hoài Hạnh