Browsing by Author Nguyễn Trung Thông

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Ứng dụng hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuNguyễn Trung Thông