Browsing by Author Phạm Ngọc Quỳnh Mai

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Nghiên cứu mức độ hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam về hợp đồng bảo hiểmPhạm Ngọc Quỳnh Mai