Browsing by Author Phan Châu Minh Trường

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Phân tích hành vi khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ với mô hình RFM tiếp cận bằng kỹ thuật học máy không giám sátPhan Châu Minh Trường