Browsing by Author Phan Hiển Minh

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Chính sách tài chính công trong mối liên hệ với chính sách phát triển kinh tế - xã hội trường hợp tỉnh Tuyên QuangPhạm Thị Hường
2007Chuyển đổi các ban quản lý dự án thành các công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án - trường hợp các ban quản lý dự án ngành điện : Luận văn thạc sĩVõ Phan Quang Thế
2014Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngòai và các nhân tố kinh tế vĩ mô tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩVũ Thị Vinh
2013Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân tán địa lý đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamPhạm Văn Cường
2013Nghiên cứu quản lý vốn luân chuyển tối ưu tại các doanh nghiệp Việt NamPhan Bá Lộc
2014Phân tích các nhân tố kinh tế vĩ mô tác động đến dòng vốn tại Việt NamLại Thị Thanh Hải
2015Phân tích xu hướng các nguồn thu thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở so sánh với các nước trong khu vựcNguyễn Thị Ngọc Điệp
2012Tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động của Công ty bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán Việt NamNguyễn Thị Diễm
2012Tác động của thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức ở các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBùi Thị Kim Chi
2011Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công : Trường hợp tỉnh Long AnVõ Văn Lộc
2010Thuế đối với thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản quy định và áp dungNguyễn Lý Ngọc Thu
2009Ứng dụng quyền chọn vào thị trường chúng khoán Việt NamVõ Đình Hoà
2010Định giá doanh nghiệp khi hợp nhất các công ty truyền hình cáp HTVC tại TPHCMVõ Thị Hoài Hương