Browsing by Author Trương Hoài Ân

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Ảnh hưởng của tỷ lệ thành viên nữ trong hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động công tyTrương Hoài Ân