Browsing by Author Trần Nguyễn Bảo Nguyên

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và hạn chế tín dụng của hộ gia đình nông thôn Việt NamTrần Nguyễn Bảo Nguyên