Browsing by Author Trần Thị Tuấn Anh

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
Feb-2016Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi quy phân vịTrần Thị Tuấn Anh
Apr-2020Giới thiệu lý thuyết tương hợp và khả năng ứng dụng trong một số bài toán xác lập thị trường ở Việt NamTrần Thị Tuấn Anh
Aug-2020Khảo sát sự thay đổi về mối liên hệ giữa các thị trường chứng khoán Đông Nam Á trong giai đoạn COVID-19: Tiếp cận bằng lý thuyết thông tinTrần Thị Tuấn Anh
2016Nghiên cứu mối liên hệ kinh tế giữa các địa phương ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy không gianTrần Thị Tuấn Anh
2003Nghiên cứu và áp dụng mô hình black-scholes định giá chứng khoán phái sinh trong điều kiện Việt NamTrần Thị Tuấn Anh
Jan-2015Phân tích tác động của bằng cấp đến tiền lương ở VN bằng phương pháp hồi quy phân vịTrần Thị Tuấn Anh
Nov-2018Sử dụng hình mẫu khuyết và Entropy hoán vị để kiểm định tính hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán của các quốc gia ASEANTrần Thị Tuấn Anh
2021Thu hẹp khoảng cách số của Việt Nam hướng tới chuyển đổi số nền kinh tếTrần Thị Tuấn Anh
2016Ứng dụng phương pháp hồi quy phân vị phân tích chênh lệch tiền lương ở Việt NamTrần Thị Tuấn Anh
2015Xác định hiệu ứng da cừu (sheepskin effects) trong việc đãi ngộ theo trình độ học vấn ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quyTrần Thị Tuấn Anh