Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42496
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần Ngọc Thơ
dc.contributor.authorPhạm Quốc Việt
dc.date.accessioned2016-12-15T08:41:42Z-
dc.date.available2016-12-15T08:41:42Z-
dc.date.issued2010
dc.identifier.otherBarcode: K50001406
dc.identifier.otherRG_3 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42496-
dc.descriptionKinh tế tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.31.12.01
dc.description.abstractTổng quan về ảnh hưởng của các nhân tố tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần. Xây dựng mô hình nghiên cứu. Lý giải kết quả nghiên cứu. Một số gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần ở Việt Nam.
dc.format.medium202 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
dc.subjectQuản trị doanh nghiệp
dc.titleNghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần : Luận án tiến sĩ
dc.typeDissertations
dc.subject.DDC658.4
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeDissertations-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.