Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Khắc Quốc Bảo-
dc.contributor.authorNguyễn Như Mai-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:42:46Z-
dc.date.available2016-12-15T09:42:46Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50004063-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42855-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1014945~S8-
dc.description.abstractTổng quan. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu. Nội dung và các kết quả nghiên cứu.-
dc.format.medium65 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách tiền tệ-
dc.subjectChính sách kinh tế-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleẢnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các biến vĩ mô ở Việt Nam-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.46-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.