Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42977
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Định
dc.contributor.authorLê Khánh Linh
dc.date.accessioned2016-12-15T09:43:04Z-
dc.date.available2016-12-15T09:43:04Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50004984
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42977-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractĐặt vấn đề; Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu; Mô hình nghiên cứu; Thống kê mô tả các biến
dc.format.medium67 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển kinh tế
dc.titleẢnh hưởng của FDI lên tăng trưởng và phát triển kinh tế tại các quốc gia Châu Á : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC338.95
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.