Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43481
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTạ Thị Kiều An
dc.contributor.authorPhạm Thị Kim Hoàng
dc.date.accessioned2016-12-15T09:45:07Z-
dc.date.available2016-12-15T09:45:07Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.otherBarcode: K50006311
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43481-
dc.descriptionBusiness administration
dc.descriptionQuản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendixes
dc.description.abstractVấn đề chính của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết trong công việc của nhân viên đang làm việc tại công ty ON Semiconductor Việt Nam. Thông qua nghiên cứu lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên
dc.format.medium59 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGắn kết công việc
dc.subjectJob cohesion
dc.subjectNhân viên
dc.subjectStaff
dc.titleẢnh hưởng của những nguồn lực công việc đến sự gắn kết với công việc của nhân viên tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn On Semiconductor Việt Nam
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC658.315
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.