Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45984
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Đăng Dờn-
dc.contributor.authorĐoàn Việt Cường-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:03:01Z-
dc.date.available2016-12-15T10:03:01Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/45984-
dc.description.abstractLý luận chung về lãi suất và một số lý thuyết nghiên cứu về các nhân tố tác động đến lãi suất. Quá trình đổi mới cơ chế điều hành lãi suất ngân hàng Việt Nam từ khi chuyển sang mô hình ngân hàng hai cấp (1989) đến nay. Các giải pháp góp phần hoàn thiện-
dc.format.medium95 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLãi suất-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectCơ chế điều hành-
dc.titleCác giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất trong hệ thống ngân hàng nước ta-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.82-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.