Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Định
dc.contributor.authorPhan Thanh Phong
dc.date.accessioned2016-12-15T10:03:07Z-
dc.date.available2016-12-15T10:03:07Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.otherBarcode: K50006237
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46047-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendixes
dc.description.abstractLuận văn là một điều tra thực nghiệm để xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô như: lạm phát (CPI), tỷ giá hối đoái (ER), tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giá vàng trong nước SJC (GO), lãi suất (IR) và cung tiền (MS) với chỉ số giá trên thị trườ
dc.format.medium51 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ phiếu
dc.subjectGiá trị
dc.subjectShare
dc.subjectValue
dc.titleẢnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.64
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.