Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Uyên Uyên
dc.contributor.authorNguyễn Thị Tuyết Hường
dc.date.accessioned2016-12-15T10:03:17Z-
dc.date.available2016-12-15T10:03:17Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50005054
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46147-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2013
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendixes
dc.description.abstractGiới thiệu đề tài nghiên cứu. Tổng quan các nghiên cứu trên trước đây về ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tại các thị trường chứng khoán mới nổi. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Nội dung và kết quả nghiên cứu: bằng việc sử
dc.format.medium107 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ phiếu
dc.subjectGiá trị
dc.subjectShare
dc.subjectValue
dc.titleẢnh hưởng của các nhân tố vĩ mô lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tại các thị trường chứng khoán mới nổi
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.63221
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.