Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46157
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Hùng
dc.contributor.authorNguyễn Trần Huy Tuấn
dc.date.accessioned2016-12-15T10:03:18Z-
dc.date.available2016-12-15T10:03:18Z-
dc.date.issued2004
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46157-
dc.descriptionTài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
dc.description.abstractTổng quan về đơn vị sự nghiệp có thu. Tình hình thực hiện chế độ tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu ở Việt Nam. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu ở Việt Nam.
dc.format.medium52 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý tài chính--Đơn vị sự nghiệp có thu
dc.titleHoàn thiện chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC658.15
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.