Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46902
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Định
dc.contributor.authorLưu Thủy Thâm
dc.date.accessioned2016-12-15T10:04:36Z-
dc.date.available2016-12-15T10:04:36Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherBarcode: K50000258
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46902-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.31.02.01
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendixes
dc.description.abstractLuận văn tập trung vào đối tượng nghiên cứu là tỷ suất sinh lợi của chỉ số chứng khoán sau một khoảng thời gian nhất định so với thời điểm ban đầu, và xây dựng mô hình nhằm dự báo tỷ suất sinh lợi của chỉ số chứng khoán trong tương lai. Xây dựng các mô hì
dc.format.medium59 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChỉ số chứng khoán
dc.subjectStock index
dc.titleKhả năng dự báo tỷ suất sinh lợi của chỉ số chứng khoán Việt Nam
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.63221
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.