Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Định
dc.contributor.authorLê Trung Hiếu
dc.date.accessioned2016-12-15T10:05:14Z-
dc.date.available2016-12-15T10:05:14Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.otherBarcode: K50006725
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47274-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendixes
dc.description.abstractNghiên cứu này cung cấp kết quả về mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế giữa các nhóm quốc gia thu nhập trung bình - thấp và cao, đồng thời cũng xem xét đến khía cạnh địa lý của 26 quốc gia châu Á trong khung thời gian từ năm 1985
dc.format.medium61 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectAsia
dc.subjectDevelopment finance
dc.subjectEconomic growth
dc.subjectPhát triển tài chính
dc.subjectTăng trưởng kinh tế
dc.titleMối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước Châu Á
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.095
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.